ścieki

Jak często czyścić separator substancji ropopochodnych?

Z usług asenizacyjnych korzystają najczęściej właściciele tych nieruchomości, na których ścieki są gromadzone w szczelnych zbiornikach na szambo. Będą one jednak potrzebne także tam, gdzie ścieki są oczyszczane we własnym zakresie, a następnie odprowadzane do wód powierzchniowych albo gruntu. Zabiegi takie będą niezbędne również w przypadku wielu instalacji kanalizacyjnych. Wynika to z konieczności okresowego czyszczenia separatora substancji ropopochodnych i tłuszczu. Przyjrzyjmy się bliżej temu, dlaczego będzie to konieczne oraz sprawdźmy, z jaką częstotliwością zabieg ten powinien być powtarzany.

 

Czyszczenie separatorów oczyszczalni przydomowych

Przydomowe oczyszczanie ścieków to na ogół systemy tzw. szamba ekologicznego albo dość proste oczyszczalnie biologiczno-chemiczne. Choć ich funkcjonowanie jest nieco inne, to łączy je konieczność stosowania podobnego systemu wstępnego oczyszczania ścieków trafiających do zbiorników. W obu przypadkach pierwszym zachodzącym procesem jest usuwanie z nieczystości elementów stałych oraz wychwycenie tłuszczu. W wielu szambach ekologicznych i oczyszczalniach odkładają się one w specjalnym separatorze. Oznacza to ich skuteczną filtrację i oddzielenie od pozostałej części zanieczyszczeń, które mogą być skierowane do dalszego oczyszczania, jednak automatycznie powoduje konieczność ich okresowego wybierania i utylizacji – zwykle odbywa się to raz lub dwa razy w roku.

 

Czyszczenie separatorów kanalizacyjnych

Separatory są także elementem systemów kanalizacyjnych. W tym przypadku ich rolą jest jednak wychwytywanie substancji ropopochodnych, które wraz z opadami dostają się do instalacji odpływowych, będąc wypłukiwanymi z dróg, ulic czy parkingów, a także powstają w różnych procesach przemysłowych. Zapobiega to sytuacji, w której do systemu oczyszczania ścieków trafia znaczna ilość resztek benzyn bądź olejów. Separatory substancji ropopochodnych są najczęściej czyszczone dwa razy w roku, na ogół jesienią i wiosną, co pozwala na zebranie osadów przed okresami intensywnych opadów. W przypadku zmniejszenia efektywności pracy separatora czyszczenie może być także wykonane doraźnie. Zebrane substancje muszą być przekazane do utylizacji, a fakt wykonania usługi potwierdzony odpowiednią dokumentacją.