Sprzęt do asenizacji

W realizacji usług asenizacyjnych konieczne jest dysponowanie specjalistycznym sprzętem z uwagi na specyfikę transportowanych nieczystości. Pamiętajmy, że ścieki to nie tylko nieprzyjemny zapach, ale też duże stężenie toksyn, w związku z czym przy opróżnianiu zbiorników i wywozie zanieczyszczeń konieczne jest zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy. W tym celu wykorzystuje się wyspecjalizowane pojazdy asenizacyjne, dzięki którym można bezpiecznie i szybko pozbyć się ścieków, bez ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Nasza firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, przeznaczonym do poboru oraz transportu nieczystości w postaci ciekłej. W ramach prowadzonej działalności, korzystamy również ze sprzętu potrzebnego do nawadniania terenów zielonych czy usuwania wody deszczowej.

rękawice

Budowa pojazdów asenizacyjnych

Pojazdy asenizacyjne muszą spełnić szereg wymogów technicznych określonych prawnie. Niezwykle ważne jest, aby każdy z samochodów ciężarowych przeznaczonych do wywozu ścieków, był wyposażony w szereg istotnych elementów, takich jak: pływakowy zawór regulacyjny, odstojnik, zawór czterodrożny i zwrotny oraz zawór bezpieczeństwa. Dobrze, żeby miały również wbudowany wskaźnik informujący o ilości pobranych ścieków, który zapobiega przepełnieniu zbiornika. Pojazdy do asenizacji to samochody lub cysterny z ciągnikami wyposażone w beczki asenizacyjne o różnej pojemności, a także w węże, mechanizm pompujący oraz mechanizm ssawno-spustowy. Długi wąż umożliwia opróżnianie nawet trudno dostępnych szamb. Wąż wprowadza się do zbiornika, z którego nieczystości zostają wpompowane do beczki na pojeździe. Po napełnieniu jest zamykana, a nieczystości wywiezione na miejsce ich neutralizacji. Aby zapobiec przeciekaniu ścieków, beczka jest wykonana ze stali wzmocnionej kilkoma przegrodami. Dodatkowe ocynkowanie może zminimalizować ryzyko korozji. Regularny wywóz nieczystości specjalistycznymi pojazdami to gwarancja sprawnej kanalizacji i wsparcie dla środowiska naturalnego.

 

Wymagania prawne dotyczące pojazdów asenizacyjnych

Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 roku. Najważniejszą kwestią jest odpowiednia budowa oraz odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych części pojazdu przed przeciekaniem toksycznych nieczystości. Dlatego też prawo nakazuje wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak: rynny odprowadzające ścieki do dodatkowego zbiornika czy przegrody zapobiegające falowaniu cieczy. Podczas użytkowania pojazdów należy dopilnować, aby do beczki nie przedostały się odpady stałe (żwir, piasek, włókna), substancje toksyczne i wybuchowe oraz ciecze, które nie mieszają się z wodą. Do naszych obowiązków należy równie dbanie o czystość zbiorników oraz wykonywanie regularnych przeglądów technicznych i prac serwisowych.