separator

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i tłuszczowych

Separatory to specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do oczyszczania ścieków, jeszcze przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej. Ich zadaniem jest oddzielenie tłuszczów i związków ropopochodnych od ogólnej masy ściekowej. Instaluje się je zarówno w kanalizacji miejskiej, jak i przy większych zakładach produkcyjnych, w których powstają takie produkty uboczne. Aby prawidłowo działały, muszą być regularnie sprawdzane, tj. opróżniane, czyszczone i serwisowane. Przedsiębiorstwo PRYM specjalizuje się w świadczeniu tego typu usług, tj. czyszczeniu separatorów ropopochodnych i tłuszczowych na terenie miasta Słupsk i okolicznych miejscowości.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych i tłuszczowych jest niezbędne w celu zapewnienia sprawności ich działania. Jest też wymagane przez Prawo budowlane, którego artykuł 62 nakłada na właściciela urządzenia obowiązek zadbania o nie, a w szczególności usunięcie zebranych odpadów i wywiezienie ich w celu utylizacji. Podobnie jak czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, usługa ta powinna być wykonywana przez firmę z odpowiednimi uprawnieniami. W naszej firmie zatrudniamy doświadczonych fachowców i korzystamy z profesjonalnego sprzętu, potrzebnego do przeprowadzenia tego typu prac. Mamy również zezwolenia Organów Ochrony Środowiska oraz odpowiednie atesty, co przekłada się na bezpieczeństwo naszych usług. Wystawiamy faktury VAT. Zapraszamy do kontaktu i omówienia szczegółów współpracy.

Kto może skorzystać z usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych i tłuszczowych?

Usługa czyszczenia separatorów tłuszczowych jest skierowana głównie do właścicieli obiektów gastronomicznych, hoteli, szpitali i obiektów przetwórstwa mięsnego. Przedsiębiorstwa te wytwarzają bowiem tłuszcze i oleje organiczne, które nie powinny przedostawać się do kanalizacji. Dzięki separatorom są one usuwane, a w efekcie nie osadzają się w przewodach kanalizacyjnych i nie powodują zatkania rur. Warto również pamiętać, że ich regularne serwisowanie pozwala zapewnić prawidłową pracę urządzeń i bezproblemową eksploatację. Czyszczenie separatorów ropopochodnych jest równie ważne. Odpowiadają one bowiem za usuwanie zanieczyszczeń przedostających się do instalacji z dróg, parkingów, garaży podziemnych, stacji benzynowych czy myjni samochodowych. Separatory te oczyszczają wody deszczowe i roztopowe ze skażonych substancji ropopochodnych. Zarówno w przypadku korzystania z usługi wywozu nieczystości, jak i czyszczenia separatorów ropopochodnych oraz tłuszczowych zapewniamy pełną i profesjonalną usługę. Nie tylko przeprowadzamy usługę usunięcia zanieczyszczeń i osadów, ale też odpowiadamy za dalszą ich utylizację, zgodną z obowiązującymi przepisami. Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm, jak i Klientów prywatnych.

 

Jak wygląda proces czyszczenia separatorów tłuszczowych i ropopochodnych?

Proces czyszczenia separatorów tłuszczu i ropopochodnych odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, w tym pojazdu asenizacyjnego wyposażonego w wąż ssący. Usługa polega na spuszczeniu wody znajdującej się w zbiorniku oraz oczyszczeniu go z tłuszczu lub ropy. Zebrane w ten sposób nieczystości są wywożone do specjalnych zlewni i utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska. Czyszczenie separatorów powinno odbywać się minimum raz w miesiącu oraz za każdym razem, gdy warstwa tłuszczu przekroczy 20 cm. Niestosowanie się do tych wytycznych, może prowadzić do gromadzenia nieczystości i w konsekwencji do zapchania przepływu. Po zakończonej usłudze sporządzamy odpowiedni protokół oraz kartę przekazania odpadu.