oczyszczalnia

Jak dobrać wielkość oczyszczalni ścieków?

Wielkość oczyszczalni ścieków zależy od tego, jaki budynek ma ona obsługiwać. W przypadku budownictwa jednorodzinnego stosuje się zasadę doboru odpowiedniej wielkości oczyszczalni pod kątem ilości osób, jaką będzie ona obsługiwać na co dzień. Zwykle jest to od 4 do 12 osób.

Można również znaleźć większe oczyszczalnie jednak one pojawiają się w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach i temu podobnych. Specjaliści korzystają ze specjalnego wzoru, który określa, jaka oczyszczalnia będzie optymalna dla konkretnego gospodarstwa domowego. Już na etapie projektowania warto więc określić ile osób będzie mieszkać w nieruchomości obecnie, a ile w przyszłości i wziąć to pod uwagę w czasie doboru oczyszczalni. Istnieje również możliwość pozostawienia odpowiedniej ilości miejsca i uzupełnienia naszej oczyszczalni o dodatkowy zbiornik z czasem.

 

Najlepsza oczyszczalnia dla naszego gospodarstwa domowego

Poza samą wielkością zbiornika powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie zostanie usytuowana nasza oczyszczalnia. Warto pamiętać, że nie może być ta sama część działki, która będzie służyć domownikom do wypoczynku. Zwykle wskazuje się jako najlepsze usytuowanie wschodnią stronę, jednak warto zadbać również o odpowiedni dojazd od strony drogi, gdyż raz lub dwa razy do roku należy przeprowadzić czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wielkość oczyszczalni określa się na podstawie wzoru:

P o= ( n x q ) x 3

gdzie:

P 0 – Pojemność osadnika wstępnego (gnilnego)

n – ilość użytkowników

q – ilość ścieków-ilość wody – 150 l (przyjmuje się, że tyle wynosi dobowa ilość ścieków na jednego mieszkańca)

W związku z tym przy np. 5 domownikach

P o= (5×150)x3 = 2250 l czyli 2,25 m3

Oznacza to, że minimalna wielkość oczyszczalni przy 5 domownikach powinna wynosić 2,25 m3.

 

Postaw na profesjonalistów

Oczyszczalnia ścieków powinna być odpowiednio wykonana i użytkowana. Jednak już na samym początku musimy zdecydować o jej wielkości, jak i dokładnym działaniu. W związku z tym warto poradzić się specjalistów w tej dziedzinie, aby projekt uwzględniał wszelkie nasze potrzeby.