przydomowa oczyszczalnia

Jak wybrać przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to warta rozważenia alternatywa wobec szamba. Jeśli się ją posiada, odprowadzane z gospodarstwa domowego nieczystości mogą posłużyć do ponownego użytku. W związku z tym odjęta zostaje konieczność wywożenia ścieków. Tak więc o ile na wybudowanie oczyszczalni trzeba wyłożyć pewną sumę pieniędzy, koszty te mają szansę się zwrócić dzięki brakowi konieczności opróżniania zbiornika.

 

Najistotniejszy jest rozmiar

Podjęcie decyzji o wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest tylko pierwszym krokiem na drodze do zmiany sposobu gospodarki odpadami. W dalszej kolejności należy dopasować obiekt tak, by w jak największym stopniu odpowiadał naszemu budynkowi. Musimy mieć przede wszystkim świadomość tego, jakie są nasze potrzeby, czyli ile wody zużywamy. Żeby to obliczyć, trzeba zsumować wszystkie te czynności, do przeprowadzenia których wykorzystuje się wodę. Chodzi tu więc nie tylko o kąpiele i toaletę, lecz także o pranie czy aktywności kuchenne. Ilość wody zużywanej do tych celów może się oczywiście wahać, jednak zasadniczo wynosi około 150 litrów na dobę na jednego mieszkańca. Tak więc wielkość oczyszczalni ścieków będzie zależeć przede wszystkim od tego, ile osób zamieszkuje dane gospodarstwo. Pamiętając o tym, by dostosować obiekt do aktualnych potrzeb, warto jednak mieć na uwadze, że w przyszłości dom może zamieszkiwać ktoś inny niż jego obecny właściciel. W związku z tym można zbudować nieco większą oczyszczalnię, tak by przy zmianie lokatorów nie straciła ona swojej funkcji. Jej lokalizację należy zaplanować w ten sposób, aby umożliwić dostęp firmie asenizacyjnej w przypadku konieczności przeprowadzenia czyszczenia oczyszczalni ścieków.

Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę, budując przydomową oczyszczalnię ścieków? Niezwykle ważną kwestią jest to, jak dużą powierzchnię możemy przeznaczyć na ten obiekt. Najlepiej jest nie zastawiać całego terenu, aby nie uniemożliwiać korzystania z działki w innych celach. Jednak jeżeli zdecydujemy się na zagospodarowanie większej powierzchni, będzie to już nasz dobrowolny wybór. O ile nie przeznaczamy działki do innych celów, może okazać się on słuszny.