ścieki

Jakie odpady płynne mogą być transportowane samochodami asenizacyjnymi?

Produkowane ścieki komunalne i przemysłowe zawierają wiele szkodliwych zanieczyszczeń, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia człowieka, a także dla całego środowiska. Konieczny jest więc ich wywóz oraz utylizacja, co w teorii należy do obowiązków ich właściciela. W praktyce jednak najczęściej zleca się te czynności wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.

 

Czym są samochody asenizacyjne?

Wspomniany wywóz odpadów płynnych musi odbywać się z zachowaniem wszelkich wymogów nakładanych przez prawo. Chodzi tu o zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa transportu tego typu nieczystości. Najogólniej mówiąc, pojazdem asenizacyjnym jest samochód ciężarowy, który posiada wyposażenie wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Świadcząc usługi asenizacyjne w Słupsku, wykorzystujemy nowoczesną flotę pojazdów asenizacyjnych, które spełniają wszelkie wymogi nakładane przez prawo. Dbamy zarówno o sprawną realizację, jak i bezpieczeństwo przewożonych odpadów płynnych.

 

Odpady transportowane samochodami asenizacyjnymi

Jak już zostało wspomniane, tego typu pojazdami przewozi się odpady płynne, mogące stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska. Jest to jednak bardzo ogólne określenie, które warto doprecyzować.

Pojazdami asenizacyjnymi transportuje się między innymi:

  • ścieki komunalne oraz przemysłowe,
  • odpady generowane w gospodarstwach rolnych, np. gnojówkę czy gnojownicę,
  • wodę w różnych postaciach (pitna, deszczowa),
  • odpady płynne z bezodpływowych szamb, będących elementem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wywóz nieczystości musi być przeprowadzany z wykorzystaniem przystosowanych do tego pojazdów. Co więcej, do świadczenia usług asenizacyjnych konieczne jest posiadanie stosownego pozwolenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani asenizacją w Słupsku lub jego okolicach, zapraszamy do kontaktu. Obsługujemy zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne, oferując korzystne warunki umowy.